ഉപകാര സ്മരണ

ഉപകാര സ്മരണ
ഉപകാര സ്മരണ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതിന് മിശിഹായുടെ സ്‌നേഹിതനും വിശ്വസ്ത ദാസനുമായ വിശുദ്ധ യൂദാസ് ശ് ളീഹായേ, ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.യാതൊരു വിധ സഹായവും ഫലസിദ്ധിയും ഇല്ലാതെ വരുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഏറ്റവും ത്വരിതവും ഗോചരവുമായ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് വിശേഷ വിധിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ

More »

ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതിന് ഉപകാര സ്മരണ
നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥതയില്‍ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതിന് ഉപകാര സ്മരണ താമസിച്ചതിന് ക്ഷമാപണം ഒരു വിശ്വാസി

More »

 
 
    © 2012 ukmalayalamnews.com All rights reserved. Powered by Phoenix Infoway